Nylon Knit Nylon crocheted glove (GCC)

• knit wrist
• white/ natural
• lindt free